Word donateur

U kunt ons structureel steunen met een regelmatige gift naar uw keuze. Met onderstaand formulier kunt u uw bijdrage op een regelmatige basis aan ons overmaken.

Machtigingsformulier

Ik machtig Stichting Zeehondenopvang Eemsdelta om tot wederopzegging per opgegeven periode het door mij ingevulde bedrag van mijn hieronder vermelde rekeningnummer af te schrijven.

Ik kan deze machtiging op ieder door mij gekozen moment per telefoon, e-mail of brief wijzigen of weer intrekken.