Doe een gift

De stichting Zeehondenopvang Eemsdelta is een non-profit organisatie en bestaat dankzij donaties en giften van bezoekers en sponsoren. Vanuit het rijk ontvangen we geen subsidies.

Wilt u ons helpen, een gift storten kan op ons rekeningnummer NL02 RABO 0301 2012 18