Over ons

Doelstellingen

De stichting heeft als primaire doelstelling: het zijn van een expertise- en opvangcentrum voor zeehonden. Het gaat om zeehonden, voornamelijk de gewone zeehond (Phoca vitulina,) en de grijze zeehond (Halichoerus grypus,), maar ook eventuele dwaalgasten die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten in nood zijn en/of tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven en in de getijdengebieden rond en in de Eemsdelta en Dollard stranden of dreigen te stranden, respectievelijk in Nederlandse binnenwateren in nood zijn of dreigen te raken. Daarnaast staat de samenwerking met andere opvangcentra centraal.

Het opvangcentrum zal hierbij de betreffende zeehonden en zeezoogdieren bij dreigende nood naar veilig water dirigeren of bij daadwerkelijke nood de nodige zorg verlenen, respectievelijk tijdelijk opvangen, verzorgen en revalideren (Statuten Stichting Zeehondenopvang Eemsdelta, November 2014). De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de dieren onnodige stress ervaren en letsel oplopen. De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer naar de natuur.

Beloningbeleid

Stichting zeehondenopvang Eemsdelta is een vrijwilligersorganisatie. Aan de vrijwilligers, inclusief bestuursleden, wordt geen vergoeding gegeven; uitsluitend gemaakte onkosten worden (indien gewenst) vergoed op declaratiebasis.

Ter wille van de noodzakelijke continuïteit is ons streven om een uitzondering te maken voor de beheerder. Dit zijn echter toekomstplannen. Wij beperken ons in onze activiteiten tot datgene wat nodig is voor het bereiken van de doelstellingen zoals deze in de statuten staan beschreven. De stichting heeft geen winstoogmerk en uitgangspunt is om met zo weinig mogelijk overhead kosten een zeehondenopvang te realiseren in de Eems-Dollardregio.

jaarverslag 2015

BELEIDSPLAN

ANBI-Logo

De stichting heeft een ANBI status. Dat betekent dat 100% van uw bijdrage ten goede komt aan de zeehonden. Bovendien betekent de ANBI status dat u in veel gevallen giften aan onze stichting mag aftrekken van de belasting.