De Stichting

Algemene gegevens

Stichting Zeehondenopvang Eemsdelta

Postadres:
De Laan 76
9981 GR Groningen

Tel. 0598 45 33 89
Mobiel 06 133 718 83

info@zeehondenopvangeemsdelta.nl

Opvanglocatie:
Schepperbuurt 4A-1,
Termunterzijl (Camping Zeestrand)

Bankrekening:
NL02RABO 0301 2012 18

Kamer van Koophandelnummer
KvK: 62218808

Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN)

Logo

Doelstellingen

De stichting heeft als primaire doelstelling: het zijn van een expertise- en opvangcentrum voor zeehonden. Het gaat om zeehonden, voornamelijk de gewone zeehond (Phoca vitulina,) en de grijze zeehond (Halichoerus grypus,), maar ook eventuele dwaalgasten die door ziekte, verwonding of verwezing, door direct of indirect menselijk handelen of nalaten in nood zijn en/of tijdelijk niet zelfstandig in de vrije natuur kunnen overleven en in de getijdengebieden rond en in de Eemsdelta en Dollard stranden of dreigen te stranden, respectievelijk in Nederlandse binnenwateren in nood zijn of dreigen te raken. Daarnaast staat de samenwerking met andere opvangcentra centraal.

Het opvangcentrum zal hierbij de betreffende zeehonden en zeezoogdieren bij dreigende nood naar veilig water dirigeren of bij daadwerkelijke nood de nodige zorg verlenen, respectievelijk tijdelijk opvangen, verzorgen en revalideren (Statuten Stichting Zeehondenopvang Eemsdelta, November 2014). De opvang is gericht op een zo spoedig mogelijke terugkeer van de dieren naar de natuur. Daarbij wordt zoveel mogelijk voorkomen dat de dieren onnodige stress ervaren en letsel oplopen. De opvang is zodanig dat een dier zoveel mogelijk zijn soorteigen gedrag kan blijven vertonen na terugkeer naar de natuur.

Beleidsplan

  1. De stichting beperkt zich in haar activiteiten tot datgene wat nodig is om hulpbehoevende zeehonden de juiste zorg te bieden. Het uitgangspunt van de stichting is om met zo weinig mogelijk overheadkosten een zeehondenopvang te realiseren in de Eems-Dollardregio.
  2. Het streven is om het opvangcentrum zoveel mogelijk te baseren op de inbreng van vrijwilligers, zowel in de zeehondenzorg als in het veld. De stichting heeft geen winstoogmerk en zal trachten haar inkomsten te verwerven uit giften en donaties van donateurs, bezoekers, bedrijven en andere instanties.

Het bestuur

  • Jeroen Boer, voorzitter sinds 23-12-2014
  • Anna Godlieb, secretaris sinds 23-12-2014
  • Hans Voolstra, penningmeester sinds 23-12-2014
  • Pieter Landman, algemeen bestuurslid sinds 11-08-2015
  • Leentje Godlieb, algemeen bestuurslid sinds 11-08-2015

Beloningbeleid

Stichting zeehondenopvang Eemsdelta is een vrijwilligersorganisatie. Aan de vrijwilligers, inclusief bestuursleden, wordt geen vergoeding gegeven.

Jaarverslagen

ANBI-status

De stichting heeft een ANBI status. Dat betekent dat 100% van uw bijdrage ten goede komt aan de zeehonden. Bovendien betekent de ANBI status dat u in veel gevallen giften aan onze stichting mag aftrekken van de belasting.